Vår miljö. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Vi bedriver ett dagligt miljö- och kvalitetsarbete efter framtagna policys.

Skarings Kvalitetspolicy 2014

Skarings Miljöpolicy 2014

Skarings Arbetsmiljöpolicy 2014

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

AAA 9001  AAA 14001   AAA 18001

KONTAKTA OSS!