Ett ofarligt desinfektionsmedel

KONTAKTA OSS! RING!Ofarligt desinfektionsmedel

LifeClean är ett klordioxidbaserat desinfektionsmedel med total spordödande effekt på ytor inom till exempel hälso- och veterinärvård. LifeClean är godkänt enligt EU-standarder för bakterier, mykobakterier, multiresistenta bakterier, sporer, virus, svamp och jäst. Medlet är kliniskt bevisat att ha en bred microbiocidal effekt med total avdödning inom loppet av en minut. 

Elektrostatisk teknik

Applicering sker genom en elektrostatisk teknik med negativt laddade kemdroppar vilket säkerställer att alla ytor i ett rum blir täckta. Medlets snabba deposition gör det möjligt att använda rummet direkt efter applicering.

Det finns åtskilliga användningsområden för medlet och nästan alla vattentåliga ytor kan behandlas.

Ofarligt desinfektionsmedel

LifeClean är bedömt och klassificerat som ett icke farligt medel enligt 1272/2008 och 1999/45/EG. Medlet klassificeras heller inte som miljöfarligt enligt gällande föreskrifter.

Bedömningen är gjord av tredjeparten KemRisk Sweden AB baserat på gällande EU-regelverk REACH och GHS/CLP utifrån ingående ämnen och respektive koncentrationer i produkten.

Desinfektionsmedlet som används kommer från vår samarbetspartner LifeClean International AB.

Läs mer om LifeClean