Företaget


Företaget Skarings startades 1997 av bröderna Skaring. Idag har verksamheten vuxit och är ett städ- och serviceföretag med ett stort antal olika tjänster. Vår vision är att genom kvalitetsarbete vara Sveriges ledande städentreprenör. Med ledande avses i första hand känd för att vara innovativ och ett föredöme i branschen

Kontakta oss Läs mer

Lyhördhet, kvalitet och utbildning

Vi är stolta över vår personal, det arbete vi gör tillsammans och vår låga personalomsättning. Genom lyhördhet, kvalitet och utbildning skapar vi en kul och utvecklande arbetsplats för alla anställda. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Almega Serviceföretagen.

Om du är intresserad av att arbeta med oss får du gärna höra av dig till info@skarings.se

Skarings affärsidé

”Att städa och utföra tillhörande kringtjänster åt kunder med högt ställda krav såväl inom den privata som i den offentliga sektorn och därigenom bidra till ren arbetsglädje.”

Skarings vision

”Att vara Sveriges ledande städentreprenör. Med ledande avses i första hand känd för att vara innovativ och ett föredöme i branschen.”

Här är vår Integritetspolicy.

Kontakta oss