Samhällsansvar


Vi har kollektivavtal för samtliga våra medarbetare. Vi bedriver ett dagligt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete efter framtagna policys. Läs mer om det i våra dokument nedan.

Kontakta oss Läs mer

Vi är stolta över att ha kollektivavtal för samtliga våra medarbetare.

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som gäller mellan arbetstagare och arbetsgivare och omfattar bland annat förhållningsregler om löner, arbetstider och försäkringar. Det innebär att ett företag som är anslutet till kollektivavtal måste följa alla regler och arbetsvillkor som regleras i kollektivavtalet. 

Skarings är medlemmar i Almega Serviceföretagen och är ett Auktoriserat serviceföretag. Det innebär att vi har kollektivavtal.

På Kollektivavtalskollen kan du enkelt se vilka företag som har kollektivavtal.

Policys

Skarings Kvalitetspolicy

Skarings Arbetsmiljöpolicy

Skarings Integritetspolicy

Vi arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Kontakta oss